Podstrona: Laboratorium / Wizytówka pracownika PRz

Laboratorium

Zagadnienia teoretyczne

19-10-2020 r.
, red. Marek Szumski

I. Wyznaczanie kierunkowej charakterystyki sondy Prandtla

 1. Klasyfikacja ciśnienia w zależności od przyjętego poziomu odniesienia (definicje, rysunek).

 2. Klasyfikacja ciśnienia związana z z ruchem płynów : statyczne, całkowite, dynamiczne (definicje, wzory).

 3. Budowa i zasada działania sondy Prandtla, co nią mierzymy (rysunek, wzór, omówienie).

 4. Budowa i zasada działania sondy Pitota, co nią mierzymy (rysunek, wzór, omówienie).

 5. Wpływ skosu strumienia płynu względem osi sondy Prandtla na dokładność pomiaru

 6. Budowa i zasada działania tunelu aerodynamicznego o obiegu otwartym, zamkniętym.

 7. Klasyfikacja tuneli aerodynamicznych.                                                                                                                                   

II. Pomiar podstawowych właściwości płynów

 1. Podać i omówić własności materiałowe płynu (definicje, wzory, jednostki).

 2. Definicja lepkości, rodzaje (omówić, wzory, jednostki).

 3. Jaki jest warunek konieczny występowania lepkości?

 4. Podać wzór na współczynnik lepkości dynamicznej (nazwy wielkości, jednostki).

 5. Podać wzór na współczynnik lepkości kinematycznej (nazwy wielkości, jednostki).

 6. Podać zależność między współczynnikiem lepkości dynamicznej a współczynnikiem lepkości kinematycznej (nazwy wielkości, jednostki).

 7. Zależność współczynnika lepkości dynamicznej od temperatury dla wody i powietrza (omówić, wykres)

 8. Wymienić lepkościomierze oparte na wykorzystaniu prawa Hagena-Poiseuille’a, Stokesa.

 9. Wyjaśnić pojęcie stopień Englera.

 10. Opisać budowę i zasadę działania lepkościomierza Englera.                                                                                            

III. Doświadczenie Reynoldsa

 1. Podać wzór na liczbę Reynoldsa dla przewodu o przekroju kołowym (nazwy wielkości, jednostki).

 2. Podać i omówić inżynierską krytyczną liczbę Reynoldsa.

 3. Co to jest przepływ laminarny i w jakich warunkach występuje?

 1. Co to jest przepływ turbulentny i w jakich warunkach występuje?

 2. Różnice między przepływem laminarnym i turbulentnym.

 3. Podać wzór na naprężenia styczne (nazwy wielkości, jednostki).

 4. Podać i omówić krytyczne liczby Reynoldsa.

 5. Rozkład prędkości w pobliżu nieruchomej ścianki.

 6. Definicja linii prądu, linii wysnutej, toru elementu płynu.

 7. Omówić wydatek masowy i objętościowy płynu (definicje, wzory, jednostki).                                                                

IV. Pomiar strat przepływu

 1. Równanie Bernoulliego dla płynu rzeczywistego (nazwy wielkości, jednostki).

 2. Wymienić czynniki od których zależy wielkość strat ciśnienia.

 3. Omówić straty liniowe, od czego zależą straty liniowe (tarcia).

 4. Omówić straty miejscowe, od czego zależą straty miejscowe (lokalne).

 5. Podać nazwę i zasadę działania manometru z rurką pochyłą.

 6. Równanie ciągłości (nazwy wielkości, jednostki).

 7. Jak wyznaczamy straty tarcia w rurach gładkich dla przepływów laminarnych / turbulentnych?

 8. Omówić zależność współczynnika strat liniowych od liczby Reynoldsa.

 9. Jak chropowatość ściany wpływa na wielkość strat liniowych?

 10. Wykres Nikuradzego (opis, wykres)

 11. Podać i omówić wzór Blasiusa., wzór Schillera-Hermana.

 12. Klasyfikacja ciśnienia od przyjętego poziomu odniesienia (definicje, rysunek).

 13. Klasyfikacja ciśnienia związana z z ruchem płynów : statyczne, całkowite, dynamiczne (definicje, wzory).

 14. Budowa i zasada działania sondy Prandtla, co mierzy (rysunek, wzór, omówienie).

 15. Rozkład prędkości w pobliżu nieruchomej ścianki.    

V. Charakterystyka pompy
 1. Definicja pompy, podział pomp.

 2. Zasada działania pompy wirowej, podział pomp wirowych.

 3. Rodzaje pomp krętnych.

 4. Wady i zalety pomp wirowych.

 5. Równanie Bernoulliego dla płynu rzeczywistego (nazwy wielkości, jednostki).

 6. Definicja układu popowego, jego parametry.

 7. Wzór na sprawność całkowitą pompy (nazwy wielkości, jednostki).

 8. Kinematyczny współczynnik szybkobieżności pompy – definicja, wzór.

 9. Wymienić podstawowe charakterystyki pompy. Jakie parametry należy zmierzyć aby je wyznaczyć?

 10. Omówić charakterystykę przepływu pompy (wykres).

 11. Omówić charakterystykę mocy pompy(wykres).

 12. Omówić charakterystykę sprawności pompy(wykres).

 13. Omówić charakterystykę rurociągu (wykres).

 14. Narysować i omówić wykres współpracy pompy z rurociągiem- wyznaczyć punkt współpracy pompy z rurociągiem.

 15. Wzór na moc użyteczną pompy (nazwy wielkości, jednostki).

 16. Wzór na moc na wale pompy (nazwy wielkości, jednostki).

 17. Dobór optymalnych parametrów pracy pompy

 18. Omówić i przedstawić na wykresie regulację wydajności pompy przez zmianę prędkości obrotowej.

 19. Omówić i przedstawić na wykresie regulację wydajności pompy przez dławienie zaworem przy stałej prędkości obrotowej.

 20. Omówić zjawisko kawitacji.

 21. Wpływ zjawiska kawitacji na pracę pompy.

 22. Parametry pracy układu pompowego.

VI. Wizualizacja przepływów potencjalnych

         1. Definicja linii prądu, linii wysnutej, toru elementu płynu.

         2. Metody wizualizacji pośredniej.

         3. Metody wizualizacji bezpośredniej.

         4. Definicja ciała opływowego i nieopływowego, różnice.

         5. Omówić zjawisko oderwania warstwy przyściennej.

 1. Definicja przepływu potencjalnego.

 2. Wymienić uproszczenia przyjmowane w analizie przepływów potencjalnych.

 3. Bezwirowy i wirowy ruch elementów płynu wzdłuż trajektorii(opis, rys 1.3)

 4. Przepływ bezwirowy – definicja.

 5. Potencjał prędkości – definicja, wzór.

 6. Potencjał prędkości i jego związek z polem prędkości

 7. Równanie Laplace'a i jego liniowość

 8. Funkcja prądu-definicja, wzór

 9. Wzajemna orientacja linii potencjału prędkości i funkcji prądu

 10. Przepływy elementarne - narysować linie potencjału prędkości i funkcji prądu dla

  • przepływ równoległy
  • przepływ w narożu
  • źródło płaskie
  • wir płaski
  • źródło podwójne
  • dipol                                         

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję