Podstrona: Laboratorium / Wizytówka pracownika PRz

Laboratorium

Regulamin laboratorium AERODYNAMIKA 2

19-10-2020 r.
, red. Marek Szumski

REGULAMIN

zajęć laboratoryjnych w Laboratorium Aerodynamiki Dużych Prędkości
Katedry Samolotów i Silników Lotniczych
Politechniki Rzeszowskiej

I. Zasady odbywania ćwiczeń:

Obecność na wszystkich zajęciach laboratoryjnych jest obowiązkowa.

Ćwiczenia są wykonywane w zespołach laboratoryjnych, których skład wyznacza prowadzący zajęcia.

Do każdych z ćwiczeń student musi być przygotowany, z zakresu materiału, ustalonego przez prowadzącego zajęcia.

Właściwe przygotowanie do zajęć oraz oddanie sprawozdania z poprzedniego laboratorium jest warunkiem dopuszczenia do wykonywania ćwiczenia.

Sprawdzanie przygotowania odbywa się na wskazanych ćwiczeniach w formie pisemnej.

Na każdych zajęciach możliwe jest sprawdzenie przygotowania w formie ustnej.

Z każdego ćwiczenia student opracowuje sprawozdanie na podstawie wypełnionego
w czasie ćwiczeń protokołu (obowiązujące wzory dokumentów ustala prowadzący zajęcia).

Wychodzenie poza teren laboratorium w czasie zajęć jest możliwe tylko po uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia.

II. Warunki zaliczenia laboratorium.

Warunkiem zaliczenia zajęć laboratoryjnych jest zaliczenie wszystkich ćwiczeń i sprawdzianów.

Warunkiem zaliczenia każdego ćwiczenia jest:

obecność na zajęciach,

zaliczenie sprawozdania wg ustalonego wzoru.

III. Zasady odrabiania zaległych ćwiczeń.

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności lub niedopuszczenia do wykonywania ćwiczenia, student może wykonać ćwiczenie w innym terminie, uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

IV. Przepisy ogólne.

Student jest zobowiązany do przestrzegania w czasie trwania zajęć przepisów BHP.

Student jest zobowiązany do zachowaniu wzorowego porządku na swoim stanowisku.

Student jest zobowiązany do natychmiastowego zgłaszania prowadzącemu zajęcia każdej nieprawidłowości podczas wykonywania ćwiczenia.

Student jest odpowiedzialny za uszkodzenie lub zaginięcie wyposażenia stanowiska.

Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach możliwe jest na warunkach określonych w obowiązującym Regulaminie Studiów.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję